November 30, 2005

Klassesetting 2006

Endelig er klassesettingen for 2006 klar. Vi håper og tror at vi har fått inn resultater fra alle stevner vi har hatt deltakere på i år. Vi har fått inn resultater fra 142 stevner med til sammen 1245 stevnestarter på 64 skyttere. Da er ikke interne skytinger og cup'er regnet med. 10 av de 142 stevnene var til og med utenfor Norge. Dette er en kraftig økning i aktiviteten vår i forhold til 2004. Da hadde vi 926 stevnestarter.

Klassesettingen viser at vi øker antall 5.-klassinger fra 18 til 22. Klasse 4 minker fra 17 til 15. Klasse 3 går også ned fra 39 til 34, mens klasse 2 øker fra 32 til 34.

Klassesettingen kan leses her:Download file

Posted by hl at 09:45 EM | Comments (0)

November 29, 2005

Overnatting: Oslo Open og Kringsjåstevnet

Vi har fått tilbud om overnatting for deltagere på Oslo Open hos SAS Scandinavia hotel, Holbergs gate.

Det er kun fine business-rom som er tilgjengelig, enten dobbeltrom eller 3-sengs rom. Prisen er 1295,- per rom inkludert frokost. Det er kun få plasser igjen!

Ta raskt kontakt med Paul Otto Vatne, tlf. 90758725 om du er interessert.

http://www.radissonsas.com


 

Posted by ses at 05:45 EM | Comments (0)

November 25, 2005

Skytebanesaken; Pressemelding fra Oslo Idrettskrets

Skytebanen i Prinsdal

Oslo Idrettskrets har i dag (24.11.2005) sendt følgende brev til bystyret:

Idrettsrådet i Oslo [dvs. arbeidsutvalget i Oslo Idrettskrets] behandlet 23. november saken på bakgrunn av vedtaket i Samferdsels- og miljøkomiteen av 15. november (sak 120/05).

Oslo Idrettskrets viser til sitt høringsbrev til Kultur- og idrettsetaten av 9. mars 2005. Der skrev vi at vi hadde vanskelig for å se at noen av de alternativer som er utredet, vil gi en kvalitativt bedre løsning enn den man vil oppnå ved en ombygging av eksisterende bane i Prinsdal i tråd med planene fra Nordstrand Skytterlag. Med en slik ombygning vil på det mest ugunstige et mindre antall boliger kunne få støynivåer på om lag 60-62 dB ved skyting på standplass 100 meter - ifølge notatet fra Friluftsetaten. Dette åpner for løsninger som overholder Miljøverndepartementets støykrav.

Oslo Idrettskrets mener det samme i dag. Vi registrerer imidlertid at flertallet i Samferdsels- og miljøkomiteen innstiller på å anlegge en ny støydempet og moderne skytebane på Grønmo, og tar dette til etterretning.

Vi har derimot vansker med å se realismen i vedtakets pkt. 1 om at skytebanen i Prinsdal skal avvikles innen 1. januar 2007. Det er helt åpenbart at noen ny bane på Grønmo ikke kan stå ferdig til dette tidspunkt. Resultatet vil nødvendigvis bli at det verdifulle arbeidet for den lokale ungdommen som foregår med utgangspunkt i skytebanen, må avvikles i hvert fall for en periode av uviss varighet. Hva et slikt avbrudd vil bety for muligheten for at miljøet skal overleve på sikt, er høyst usikkert.

På bakgrunn av flere tiårs forsøk på å finne alternativer til skytebanen i Prinsdal, fremstår vedtakets pkt 3 (”Dersom den nye banen ikke står klar når Prinsdal skytebane legges ned, gis byrådet i oppdrag å finne en midlertidig løsning slik at Nordstrand Skytterlag kan opprettholde sin virksomhet inntil anlegget på Grønmo står ferdig.”) som urealistisk.

Oslo Idrettskrets vil derfor be bystyret om å fatte vedtak om at dagens aktivitet på skytebanen i Prinsdal opprettholdes inntil en ny støydempet og moderne skytebane på Grønmo står ferdig.

 

 

(Rolf Nyhus tlf. 93 01 77 05; Børre Rognlien tlf. 22 57 97 03)

For utskriftsvennlig versjon - klikk her

                                       

Posted by ses at 09:35 EM | Comments (0)

November 24, 2005

Viktig melding; Trening kun mulig fra kl 19:00 i kveld på Ekeberg


Viktig melding til alle Nordstrandskyttere!!!
På grunn av et arrangement, på skytebanen i kveld (torsdag 24. november) blir det ikke mulig å trene før etter kl 19:00.

/Grete
 

Posted by ses at 12:00 EM | Comments (0)

November 22, 2005

Akerhusserien; 1. divisjon (Nordstrand A vs. Oslo Østre A)

Hva får du hvis du setter følgende skyttere sammen?

Giske Bach
Morten Fuglevåg
Ivar Rinde
Espen Berg - Knutsen

Jo du får A-laget til Nordstrand skytterlag i årets runde av Akershusserien (1. divisjon). I kveld var det duket for en lokal kamp mot våre naboer i Øst (i Groruddalen), nærmere bestemt på Årvoll. Oslo Østre hadde trommet sammen sitt beste lag. For de unividde, er Akershusserien 30 skudd stående på 15 m med miniatyrrifle mot nasjonal skrive fra Norges Skytterforbund (NSF). Det er tillatt å benytte rifler godkjent av NSF og DFS. Akershusserien, går over flere runder. Akershusserien er inndelt i 4 divisjoner. Nordstrand skytterlag har i år med 5 lag i årets Akershusserie.

Fra tidligere i år, har vi rapportert at NTG på Kongsvinger har tangert rekorden i Akershusserien på 1184 poeng. Den gamle rekorden på 1184 kan nå gravlegges, for spørsmålet blir hva er 1187 poeng (et knusende resultat)? 1187 poeng er den nye rekorden i Akershusserien, et resultat som ble satt av vårt 1. lag under kveldens kamp mot Oslo Østre.

Våre helter og heltinne skjøt som følger;

298 poeng - Giske Bach
296 poeng - Morten Fuglevåg
295 poeng - Ivar Rinde
298 poeng - Espen Berg - Knutsen
1187 poeng - Nordstrand A     (seier)
1182 poeng - Oslo Østre A

Vi gratulerer, og ser frem imot nye flotte prestasjoner på skytearenaen fra våre skyttere, for på de 2 første rundene i årets akershusserie, har våre skyttere skutt h.h.v. 1183 poeng (mot Stange) og nå i kveld 1187. Dette gir et snitt på 1185 poeng (ogå et individuelt snitt på våre skyttere på hele 296 poeng (296,25)... i seg selv imponerende på 8 tellende resultater.
 

Posted by ses at 10:30 EM | Comments (0)

Akershusserien; Resultater fra 2. divisjon (Nordstrand II vs. NTG Lillehammer I)

(klikk på bildet for større utsnitt)

Nordstrand II var ute i sin 2. runde i årets Akershusserie (2. divisjon), denne gang mot NTG Lillehammer I. Denne runden ble gjennomført på NIH. Selv om ungdommene fra NTG måtte kjøre langt, skulle våre Nordstrandskytterne få erfare at ungdommene ved NTG ble for sterke, og NTG gikk av med seieren.

Skytter Poeng SUM lag
Hanne Nesland 287  
Jens Pettersen 287  
Tor Arne Haugen 296  
Audun Aasgaard 292  
Nordstrand II   1162
NTG Lillehammer I   1175    (seier)

Vi gratulerer NTG Lillehammer med seieren i denne runden.

 

Posted by ses at 08:00 FM | Comments (0)

November 19, 2005

Feltskyting: Bankstevnet (vennskapsskyting) på Prinsdal


Bankstevnet

Vennskapsskyting mellom Nordstrand skytterlag og Frogn & Drøbak skytterlag
 

Bildetekst: Kristoffer med dagens tetteste samling (innskyting) - 6 skudd på 1 klistrelapp

Hele 38 skyttere hadde funnet frem til banen vår på Prinsdal, denne fantastiske høst/vinterdag (lørdag 19. november 2005). Skytingene ble ledet av Sidsel Lillekvelland på finfelten og av Dag Kihle på grofelten.

Skytingene startet kl 11:15, i det vi måtte vente på at ei litt lav morgensol gjordet det vanskelig å skyte. Etterhvert kom skytingene i gang, og det skulle vise seg at opplegget ikke var alt for enkelt for skytterne.

På grovfelten hadde Dag Kihle lagt opp til et opplegg med korte skytetider, små figurer, samt innlagt stillingsskifte på et dobbelthold (12 skudd) på 1 1/2 minutt (her var det mange av grovfeltskytterne som slet.

I og med at det er tidelig i feltsesongen, hadde Sidsel og Dag lagt opp til et innskytingshold for skytterne.

For reportasje, foto og resultater - klikk her; http://nordstrandskytterlag.no/static/bankstevnet/ 

Posted by ses at 04:00 EM | Comments (0)

November 18, 2005

Banesaken: Siste nytt - oppdatering fra banekomiteen

Siste i banesaken - stengningsvedtak er fattet i samferdsel- og miljøkomiteen!

Samme kveld som laget vårt hadde generalforsamling og feiret alle våre norgesmestere i 2005, vedtok flertallet av politikerne i samferdsel- og miljøkomiteen å avvikle Prinsdal skytebane f.o.m. 1. januar 2007. Videre forutsetter vedtaket at det anlegges en skytebane på Grønmo snarest.

Vedtaket illustrerer med all tydelighet at dette dessverre er en sak hvor følelsene har tatt overhånd på bekostning av fornuften!Aksjonskomiteens subjektive og lite dokumenterbare argumenter har vært nok til å overbevise SV og AP om at banen må nedlegges i løpet av et drøyt år uten at de har funnet et alternativ til skytterlaget mens en ny bane på Grønmo prosjekteres.

Banekomiteen har i møter med SV og AP utrykkelig sagt at det ikke foreligger banealternativer i Oslo/ Akershus som har kapasitet til å overta vår aktivitet. Dette er bla dokumentert gjennom det arbeid Oslo kommune ved Kultur- og idrettsetaten. Faktum er at disse banene ikke har kapasitet pga konsesjonsbegrensninger.

I tillegg tror åpenbart både SV og AP at skuddstøyen fra dagens ikke-miljøforbedrede bane er skadelig for beboerne rundt banen. Dette er selvfølgelig feil. Skytebanen nyttes idag ca 6 timer pr uke; dvs 3,5% av all tid eller 12 døgn pr år. Med en så lav bruksfrekvens vil ingen utfra et helsemessig perspektiv kalle dette helseskadelig - dette er bla dokumentert i rettspraksis.

Vi å heller ikke glemme våre støttespillere i H og FrP som har støttet vår virksomhet i hele forløpet. De har fremført en argumentasjon bygget på at det er mulig å finne kompromisser som ivaretar begge parter - godt underbygget av planer/ beregninger fra uavhengig hold (SINTEF). Dette har imidlertid ikke vært godt nok for SV og AP.

At AP og SV ikke har gjort hjemmeleksa si illustreres kanskje best ved at de opererer med et støygrense på 60 desibel på Prinsdal. Hvor denne grensen har dukket opp må være en godt bevart hemmelighet. Det finnes idag ingen støylovgivning som pålegger en bane med vår aktivitet 60 desibel-grense!

Vi konstaterer at mindretallet har vunnet frem med sine synspunkter og at vi
- attpåtil etter vår beste sesong noensinne - sitter igjen med svarteper etter komitee-behandlingen. Vi vil imidlertid bruke tiden frem til bystyrebehandlingen godt for å få endret vedtaket i retning av en konkret og forpliktende tidsplan for Grønmobanen ...og det må gis midlertidig tillatelse til å bruke vårt eneste banealternativ i Oslo/ Akershus - Prinsdal skytebane!!


Gunstein Lauvrak
Banekomiteen 

Posted by ses at 08:00 FM | Comments (0)

November 17, 2005

Akershusserien: Resultater 1. divisjon (Nordstrand A vs. Stange)

Det har vært litt sprsomt med resultater fra den pågående Akershusserien, men vi har nå endelig mottatt resultater fra vårt 1. lag, som var ute i kamp mot meget kompetente skyttere fra Stange Sportsskyttere (i forrige uke) på Ekeberg.

Lagleder for A-laget (Morten Fuglevåg skriver);

Her er resultatene fra første runde av Akershusserien for Nordstrand 1.

Stange: 1180
Nordstrand 1: 1183   (seier)
   
Skytter Resultat
Espen Berg Knutsen 300
Giske Bach 298
Ivar Rinde 293
Morten Fuglevåg   292


Mesterskaps rekorden er på 1184 poeng. Noe som NTG Kongsvinger tangerte i første
runde. Våre helter og heltinner på 1. laget, har mange poeng til å gå på.
 

Posted by ses at 11:00 EM | Comments (0)

November 16, 2005

Oslo Open; Sånn var det i Oslo Open 2004 (video)!!!

Vi har lagt ut en video fra arrangementet i fjor. Videoen er en AVI-fil med DIVX-codec. Filen er stor (146,5 Mb), men du kan velge å streame videoen fra Internet (hvis du har god båndbredde). Videoen er ca 20 minutter lang.

Klikk her for video!!!
 

Posted by ses at 11:15 EM | Comments (0)

Oslo Open; Velkommen til Oslo Open

Årets Oslo Open arrangement, er større og bedre enn noensinne. Vår samarbeidspartner på skivefronten (KME), stiller med 21 elektroniske skiver (ny modell).

Vi har fått tilbakemelding fra flere presseorganer, at de ønsker å dekke årets Oslo Open arrangement. I og med at vi har nært innpå 570 påmeldte deltagere til årets Oslo Open arrangement, samt ca 260 påmeldte til vårt "Åpne banestevne på Kringsjå - kun på lørdag", har vårt denne helgen blitt til et voksent skytearrangement.

Som den observante leser har erfart tidligere her på våre WEB-sider, vil vi i Nordstrand skytterlag, gjenta suksessen fra tidligere i sesongen - med å bygge en resultat WEB hvor vi vil legge ut oppdaterte resultater fra Oslo Open.

I tillegg til en egen WEB-tjeneste for resultater, vil Nordstrand skytterlag tilby mer på Internet. I og med at det i år, er det mange tilreisende skyttere fra store deler av landet, vil vi i denne sammenheng tilby en egen produksjon av foto samt live bilder (TV-bilder) via Internet. Live bilder vil komme fra 3 kameraer på standplass, med live streaming av bilder fra skytingene på fredag, lørdag og søndag. I tillegg til resultatene på WEB, vil vi også tilby skudd for skudd oppdateringer (treffbilde på samtlige skriver, fredag, lørdag og søndag).

Vi tilbyr en arenaproduksjon; fredag - lørdag - søndag

  • Resultat-WEB
  • Skudd for skudd (fra skivene)
  • Live bilder (3 kameraer på standplass)

Vi avslutter arrangementet med våre sedvanlige superfinale, på søndag den 4. desember - kl 13:00.

Representanter fra pressen, vil fritt kunne hente foto fra vår egen resultat-WEB, eller høyoppløselige bilder fra vårt eget fotoarkiv (på arenaen). I forbindelse med årets Oslo Open, har Nordstrand skytterlag har engasjert vår egen fotograf, som også dekker stevnet med fotografier. Vi legger ut fortløpende resultatlister, og publiserer også resultater på vårt Intranett og på Internet (med en gang skytterne har skutt ferdig (pr lag)).

Vi tilbyr tilgang til WLAN (trådløs) Internet aksess til pressen, på skytebanen og fra publikumsområdet. Vi har i år valgt å sette opp 2 seedede lag (de 2 siste lagene før finalen på søndag). De 2 seedede lagene har raskt blitt fylt opp med skyttere fra de forskjellige geværlandslagene (DFS, Militærlandslaget og NSF-landslaget)). Det er frivillig for skytterne (som har blitt spurt), om de ønsker å skyte i et seedet lag.

Vel møtt i Oslo.
 


Vennlig hilsen,
Nordstrand skytterlag
 

Posted by ses at 11:00 EM | Comments (0)

Oslo Open: Datanettverk for årets arrangement

Slik bygger vi opp vårt datanettverk under årets Oslo Open.
http://www.nordstrandskytterlag.no/static/osloopen05/nettverk.htm
 

Posted by ses at 10:50 EM | Comments (0)

Oslo Open; Funksjonærliste

Funksjonærlista for Oslo Open er nå klare. Sjekk ut dine arbeidsoppgaver. Jobbene er likt fordelt på alle våre skyttere. Vi henstiller til alle Nordstrandskyttere som ikke står på arbeidslista om å stille opp og backe opp rundt laget. Vi ser allerede nå at vi har over 500 påmeldte skyttere til årets Oslo Open (og påmeldingen stenger ikke før den 27. november (på Internet) og telefonpåmelding den 28. november.

Funksjonærlista finner dere her - http://www.nordstrandskytterlag.no/static/osloopen05/funksjonar.htm 

Posted by ses at 10:00 EM | Comments (0)

November 03, 2005

Akershusserien: Runde 1 for Nordstrand Damer og Nordstrand 2

Da har vi startet med høstens og vinterens innendørsskyting i denne sesongens runde av Akershusserie. Det var i kveld vårt Damelag (under ledelse av Sidsel Lillekvelland) og Nordstrand 2 (under ledelse av Lars Rasmus Sandvik). Våre skyttere hadde besøk av h.h.v NTG Lillehammer vs. Nordstrand Damer, og Oslo Østre II vs. Nordstrand 2.

Akershusserien, er nå inndelt i 4 divisjoner. Skytingene består av hjemme og bortekamper mellom forskjellige skytterlag i regionen (dekker store deler av Østlandet (har det blitt til)). Etter endt med innledende skytinger, blir de 4 beste lagene i hver divisjon kvalifisert til en avsluttende finaleskyting (i hver sin divisjon). Fra forrige sesong, har vi en gullmedalje, og en 3. plass å forsvare.

For foto og resultater fra dagens skytinger, henviser vi til følgende URL - http://nordstrandskytterlag.no/static/akershusserie/
 

Posted by ses at 09:50 EM | Comments (0)

November 02, 2005

Innkalling; Innkalling til årsmøte i Nordstrand skytterlag

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Tirsdag 15. november kl. 19.00
Lambertseter gård, 2. etasje

SAKLISTE

  1. 1. Styrets årsmelding
  2. Revidert regnskap
  3. Neste års budsjett, herunder neste års kontingent
  4. Innkomne forslag
  5. Valg i henhold til lagets lover
  6. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 10. november

Visning på skjerm
Utskriftsvennlig versjon (PDF)

Hilsen
Styret
 

Posted by ses at 12:00 EM | Comments (0)