Mars 28, 2021

Markus har skutt stevne!

Markus R.jpg


Her kommer noe så sjeldent og etterlengtet som en stevnerapport!

Markus Rosenberger har skutt Raumnesfelten, som i år var et finfeltstevne for ungdom under 20 år. Markus var eneste Nordstrandskytter og skjøt for første gang med reim. Siden han var litt usikker på hvor godt han ville skyte uten støtte, deltok han i Nybegynner ung (NU).

Det var kraftig vind underveis, 10-17 knepp, noe som også påvirket høyden på seriene. Beste rekruttskytter hadde 24 treff, mens Markus hadde 22 treff og 10 innertreff. Det ville gitt 2. plass i klasse rekrutt. Det ble siste gang Markus skjøt NU.

Markus med premie.jpg

- Nå vil jeg være rekrutt, sa Markus etter stevnet!

Sjekk Facebook for flere bilder fra stevnet!

Posted by hf at 08:37 EM | Comments (0)

Mars 27, 2021

Elektronikken på Ekeberg er modernisert - flott støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

sbs-logo-positive.png


Endelig er det slutt på å vente på treg anvisning på Ekeberg. Med støtte på 150.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB er nå samtlige monitorer byttet ut. Nå ser vi frem til at Coronasituasjonen i Oslo bedrer seg slik at banen igjen kan fylles med skyttere, vi gleder oss!

Posted by hf at 09:03 EM | Comments (0)

Viken bane 1992

gunstein.jpg
I 1992 arrangerte Nordstrand Viken II på bane. I den tiden deltok det 5-600 skyttere på stevnet og arrangementet ble naturlig nok lagt til Løvenskiold. Stevnet ble ledet med stødig hånd av daværende formann Jan-Tore Berg Knutsen. Stevnet gikk på pappskiver og Jan-Tore (som også var batterisjef i LVHV) hadde beordret et betydelig antall HV-soldater som anvisere på 300m og 100m.

Til å lede denne ikke spesielt motiverte gjengen anvisere ble Geir Lunde og jeg plukket. Trolig fordi vi begge var kadetter på Krigsskolen på denne tiden og militære befalingsmenn. Arrangementet forløp rimelig prikkfritt på fredag og lørdag, men på søndagen startet utfordringene.

I tråd med datidens HV-tradisjoner hadde en stor del av HV-mannskapene tatt seg en real «kule» på lørdagskvelden og med den konsekvens at det var svært glissent i grava da første lag entret standplass. Det tok vesentlig lengre tid å få anvist og etterhvert glødet det i den svarte «tyskertelefonen» fra standplass. Vi forklarte situasjonen til Jan-Tore og han innså problemet vi hadde havnet i. Etterhvert kom det noen flere soldater krypende inn i grava og stevnet kunne fortsette. Finalene kom etterhvert i gang og vi fikk kåret alle vinnere før mørket ble et tema. Dette var det siste Viken II bane arrangert av Nordstrand som krevde manuell anvisning.

Posted by hf at 10:23 FM | Comments (0)

Mars 23, 2021

Bankstevnet - et premiedryss uten like!

Tobias Lillekvelland har sendt et bidrag til mimrestafetten. Puss brillene, her er det kanskje mye kjentsfolk!

Siden det egentlig skulle vært feltsesong synes jeg det passer å mimre litt om den gangen vi arrangerte Bankstevnet på Prinsdal. Opplegget var enkelt, men sosialt var Bankstevnet veldig bra. Det var alltid fullt hus i det lille skytterhuset, hvor noen sørget for å fyre i peisen selv om jeg ikke tror det hjalp noe på varmen. Det var heller ikke så farlig hvem som vant, for det var premier nok til alle. Stort sett var det flere premier enn deltakere. Da startet man bare å dele ut premier fra toppen av lista en gang til.

bankstevnet 20016.jpg
Fra bankstevnet i 2005

bankstevnet 20027
Fra bankstevnet i 2005

Felt Prinsdal.jpg
Fra bankstevnet i 2007

Posted by hf at 09:48 EM | Comments (0)

Mars 14, 2021

Allmøte om Oslo-prosjektet – status og nye tiltak

Det er foreslått å ansette daglig leder og trenere i Oslo. Møt opp på allmøte for å høre hvorfor, og få mulighet til å delta i diskusjonen.

Oslo-prosjektet har pågått gjennom hele 2020, hvor representanter fra alle skytterlagene i Oslo skyttersamlag har kartlagt hvilke utfordringer vi har i dag som hindrer aktivitet og rekruttering. I denne prosessen er det foreslåtte ulike tiltak, hvor man blant annet foreslår å profesjonalisere skytingen organisatorisk. Grovt sett er det foreslått å ansette en daglig leder og egne trenere som skal lede rekrutteringsarbeidet i Oslo, spesielt for barn og unge.

Det er foreslått at skyteskoler skal vare i 12 måneder, for å sikre kontinuitet og hindre frafall (spesielt mellom sesongene). Her vil lønnede trenere ha ansvaret for skyteskolene, hvor daglig leder har en stor rolle i utforming av skyteopplegget.

Vil du høre mer, eller være med i diskusjonen? Meld deg på allmøte onsdag 24. mars kl 1900 som foregår via Microsoft Teams. Her stiller prosjektleder Morten Undseth, samt representanter fra prosjektets styringsgruppe, arbeidsgrupper og samlagsstyret. Les gjerne dokumentene som beskriver det hele i forkant, slik at du er godt forberedt. Påmelding gjøres via denne lenken. (du får invitasjon til møtet samme dag på mailen du skrev i skjemaet).

Vedlagt ligger styringsdokumentet med vedlegg (1-3) som beskriver dagens utfordringer og hvilke tiltak Oslo-prosjektet foreslår som kan implementeres for å bedre situasjonen. Videre ligger dokumentet «Ny organisasjonsstruktur i Oslo» med vedlegg (A-E) som beskriver hvordan man konkret ser for seg ny struktur i Oslo, med nødvendig planverk. Her ligger det også et prosjektbudsjett/kostnadsanalyse for en toårsperiode.

Alle dokumentene til møtet kan lastes ned her:
www.dfs.no/oslo-prosjektet

Posted by hf at 11:04 EM | Comments (0)

Mars 05, 2021

NST med atikkel om Åsland

Norsk skyttertidende har denne gangen en artikkel om siste nytt på Åsland. Les hele saken her. Og hvis du vil følge med på hva som skjer i skytternorge, tegn gjerne et abonnement på NST. Du finner nødvendig info på dfs.no.

Posted by hf at 04:37 EM | Comments (0)