November 26, 2020

Årsmøte på Teams

Grunnet Koronasituasjonen blir årets Årsmøte arrangert på Teams onsdag 9/12 fra kl. 19:00.

For å kunne delta må dere inviteres, derfor ber jeg dere melde dere på til meg så snart som mulig og innen lørdag 5 desember.

Send meg en mail med påmelding eller en melding med e-mail addresse.

Hvis det er noen som ikke er kjent med Teams så gi beskjed så kan vi ta en test i forkant.

Vi vil sende dere Årsmelding og andre dokumenter i forkant av møtet.

Håper mange kan delta, denne gangen burde ikke dørstokk-mila være et problem.

Agenda:
1. Godkjenning av innkalling og agenda
2. Valg av referent
3. Styrets årsmelding
4. Revidert regnskap for 2020
5. Orientering om Osloprosjektet
6. Budsjett for 2020
7. Valg

Vel møtt!

MvH

Ola
Tlf.: 9058 2019

Posted by hf at 07:44 EM | Comments (0)

November 07, 2020

Årsmøtet utsatt til onsdag 9 desember

Som følge av de strenge Koronatiltakene i Oslo Kommune og landet forøvrig utsettes Årsmøtet til onsdag 9 desember kl. 19:00.
Avhengig av smittesituasjonen da vil Årsmøtet enten avholdes på Lambertseter gård eller på Teams.
Mer informasjon følger etterhvert.

Styret

Posted by hf at 04:12 EM | Comments (0)

Stans på all organisert trening og konkurranser i Nordstrand skytterlag inntil videre

Basert på innstramning i Oslo Kommune, DFS og Oslo Skyttersamlag sine Korona-retningslinjer har styret besluttet å innstille all organisert trening og konkurranser i Ekeberghallen og Idrettshøyskolen fra nå og inntil videre.
Dette medfører også at vaktordning utgår inntil videre.

Oslo Skyttersamlag har lagt ut følgende på Oslo Østre sin hjemmeside:

Som følge av Oslo Kommunes nye innstramninger for å begrense smitte har Oslo Skyttersamlag og skytterkontoret (DFS) besluttet å forby all aktivitet for voksne på Oslo skyttersamlag sine baner.

Styret

Posted by hf at 04:10 EM | Comments (0)