Mai 18, 2020

Endelig fikk vi startet sesongen 2020

Vinner Jenny.jpgSkytesesongen 2020 blir veldig amputert. Foreløpig er det ikke arrangert noen banestevner, Landsskytterstevnet er avlyst, Viken II bane er avlyst, Norges-cup er avlyst og Hovedstadsstevnet er utsatt til neste år. Dermed blir det ikke mange høydepunkter i årets sesong.

Men endelig kunne skytterlaget invitere til det tradisjonsrike Åpningsstevnet. I år måtte vi vente til 16. mai før vi kunne komme i gang. 12 skyttere stilte til start på 200 meteren på Løvenskiold. Beste skytter ble Jenny Tovseth Vatne med 341. Hun var fire poeng foran Lars Rasmus Sandvik. I klasse V55 skjøt Helge Lillekvelland gode 346.

Se samtlige resultater her!


Aksje i Desimalpokalen gikk til Dag Kihle som hadde beste 5-skudd uansett stilling. Han skjøt en liggendeserie på 53,3 poeng.

Posted by hl at 08:35 EM | Comments (0)

Mai 11, 2020

Informasjon om trening på Løvenskioldbanen

Regjeringen la 30. april og 7. mai fram nye koronatiltak og 8 mai kom ny informasjon fra DFS om regler under Koronakreisen.
Norges Skytterstyre har vedtatt koronavettregler for DFS.

Koronavettregler DFS
Disse reglene gjelder fra 7. mai til i første omgang 15. juni.

Generelle koronavettregler:
-Ingen arrangement skal ha mer enn 50 personer per dag (herunder er publikum, funksjonærer, sjåfører osv. medregnet). Det skal være en ansvarlig arrangør (skytterlaget) som har oversikt på hvem som er tilstede.
-Treninger og annen organisert aktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer.
-Det skal alltid være minst 1 meter fysisk avstand til andre. Dette gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. Kravet om avstand gjelder ikke for personer som er i samme husstand. På standplass skal skyttere uansett plasseres på annenhver skive.
-All lagsaktivitet prioriteres så lenge man følger gjeldende bestemmelser.
-Det er tillatt med konkurranser innenfor samlaget, forutsatt at smittevernregler og DFS koronavettregler overholdes.
-Felles garderober, oppholdsrom, kafeer og lignende skal ikke benyttes.
-Det skal være gode hygienerutiner. Alle som er på standplass skal vaske seg med håndsprit før og etter skyting, eventuelt grundig med såpe og vann.
-Det er ikke tillatt å låne ut eget utstyr eller benytte lagsutstyr som deles mellom flere skyttere. Skytterlaget kan låne ut våpen, magasiner, jakker, reimer, hansker til skytterne på permanent basis i korona-perioden, iht. gjeldende utlånsregler.
-Ingen servering.
-Toalett skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.
-Skytterlagene skal følge de rådene som til enhver tid blir gitt av helsemyndighetene nasjonalt og lokalt.

Dette betyr at vi nå kan gjenoppta regulær trening på Løvenskioldbanen på tirsdager med inntil 20 deltakere samtidig.
Foreløpig skyter vi bare på 200 meter.
Det er også mulig for individuell trening på 200 meteren på Løvenskiold utenom tirsdager.

Vi understreker at det under all skyting skal følges strenge smittevernsregler. Det betyr at felles berøringspunkter (dørhåndtak, lysbrytere, kabler, monitorer etc) skal desinfiseres eller vaskes etter bruk. Det vil heller ikke være rom for utlån av utstyr.

Vi skal følge DFS sine regler for organisert trening og konkurranser:

-Skytterne skal tildes skytetid på forhånd. Dette gjelder både organisert trening og konkurranse.
Vi registrerer oss på Spond i forbindelse med trening.
-Skytterlaget skal føre oversikt over alle som er tilstedes på trening/konkurranse. Listene må lagres så lenge korona-krisen pågår.
Lister er tilgjengelig på Løvenkioldbanen, alle registrerer seg der.
-Håndsprit og hansker finnes i rommet til venstre inn fra venstre inngang til 200m standplass, alle skal vaske hendene med håndsprit før en entrer standplass.
-Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på
-Skifting foregår utendørs
-Alle berøringspunkter skal desinfiseres mellom hvert lag (f.eks. monitor, dørhåndtak etc.) og etter endt skyting
-Samme person bør ha ansvar for å gjøre skytebanen klar for skyting og rigge ned etter skyting.
-Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, etc. Underlaget skal dekke kroppen.

Personer som ikke kan delta:
-Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
-Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene.
-Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger hjelp fra andre enn husstandsmedlemmer til å gjennomføre skytingen ikke kan delta. Med dette mener vi skyttere som trenger hjelp til f.eks. påsetting av reim, bæring av utstyr, fylling av magasiner, visitasjon og lignende.

Praktiske råd for organisering av trening og konkurranse:
-Skytterne skal tildes skytetid på forhånd. Dette gjelder både organisert trening og konkurranse. Det er ikke tillatt å skyte på ledig plass ved konkurranser.
-Skytterlaget skal føre oversikt over alle som er tilstedes på trening/konkurranse. Dette gjelder også publikum, foresatte og andre som ikke skyter. Ha gjerne en egen «koronavakt» med ansvar for utendørsområde og føring av navnelister med nødvendig kontaktinformasjon. Listene må lagres så lenge korona-krisen pågår.
-Ha fast et oppmøtetidspunkt og oppmøtested for hvert lag et stykke unna inngangen til standplass. Standplassleder henter skytterne når det er klart for skyting og påser at alle vasker hendene med håndsprit.
-Unngå betaling med kontanter, bruk VIPPS eller andre elektroniske løsninger.
-Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på.
-Skifting foregår utendørs.
-Ha livevisning av treningen og konkurranse på internett hvis det er mulig.
-Foresatte, publikum eller andre som er med på treningene eller konkurranse kan samles utendørs, men husk minst 1 meter avstand for personer som ikke er i samme husstand.
-Alle berøringspunkter skal desinfiseres mellom hvert lag (f.eks. monitor, dørhåndtak etc.).
-Samme person bør ha ansvar for å gjøre skytebanen klar for skyting og rigge ned etter skyting.
-Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, etc. Underlaget skal dekke kroppen.

Posted by hf at 09:57 FM | Comments (0)

Mai 10, 2020

Åpningsstevne lørdag 16 mai kl. 14:00

P4250009.jpg
Endelig!

Etter en lang nedstengning av avktiviteten vår begynner Norge nå å åpne opp igjen. Vi inviterer derfor til Åpningsstevne lørdag 16 mai på Løvenskioldbanen.

Oppmøte seinest 14:00 til flaggheising og deretter skyting!

Grunnet smitteverns-begrensningene som fortsatt gjelder kan vi dessverre ikke tilby noen servering i år.
Oppdatert informasjon fra DFS kan leses her.

Vi får heller komme sterkere tilbake neste år.

Det blir i år dessverre kun skyting på 200m.

Men skyting blir det og godt sosialt samvær.

Vel møtt!

Styret

Posted by hl at 09:10 EM | Comments (0)