April 13, 2020

Oppdatering om terminliste og trening på Løvenskiold

Etter regjeringens siste oppdatering om smittevern og forholdsregler i forbindelse med epidemien som pågår, er følgende bestem av DFS sentralt:
Alle terminfestede aktiviteter fram til 15/6 er avlyst. Det gjelder også aktiviteter på lagsplan, slik som interne stevner og felles treninger. Det er mulig for individuell trening på 200 meteren på Løvenskiold, men ikke mere enn 5 stykker samtidig og vi understreker at det skal følges strenge smittevernsregler. Det betyr at felles berøringspunkter (dørhåndtak, lysbrytere, kabler, monitorer etc) skal desinfiseres eller vaskes etter bruk. Det vil heller ikke være rom for utlån av utstyr.
Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon på hjemmesiden når det eventuelt blir åpnet for regulær aktivitet.

Posted by hf at 09:51 EM | Comments (0)

April 02, 2020

Informasjon om trening på Ekeberg og Løvenskioldbanen

På grunn av covid-19 og myndighetens restriksjoner på bruk av idrettsanlegg og annen virksomhet har styret i skytterlaget bestemt følgende:
- Ekeberg er stengt og vil bli forbli stengt fram til høsttreningen starer i september.
- Løvenskiold er åpen for trening for mindre grupper (5 stykker), men fortsatt skal det tas visse forholdsregler. Det viktigste er å holde minst to meters avstand, forbud mot å låne andres utstyr og være nøye med håndvask og desinfeksjon av «felles berøringspunkter» (dørhåndtak, monitorer, lysbrytere etc)

- Åpningsstevnet er utsatt til en foreløpig ukjent dato.
- Vi kommer ikke til å bruke hytta til Vestre før myndighetene har kontroll med virussmitten.
- Østlandscupen 2020 er avlyst
- Landsskytterstevnet 2020 (Elverum) er utsatt et år.
- Ingen stevner vil bli arrangert før 30/4

Vi tar forbehold om at det kan komme endringer på dette på kort varsel og vi forventer at alle er lojale og følger myndighetenes regler og DFS sine anbefalinger.

Les forøvrig denne informasjon fra DFS som ligger under "les videre".

Vi håper at alle holder kruttet tørt, så møter vi igjen mannsterke opp når landet er tilbake fra unntakelsestilstand.

Styret

Helsemyndighetenes nye veileder for idrett sier at det kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer. Imidlertid skal disse holde en avstand på minimum to meter. Dessuten er det viktig å følge de generelle smittevernrådene dersom skytterlagene velger å ha organiserte treninger.

– Når skytterlagene tilrettelegger for begrenset organisert aktivitet er det viktig at voksne påtar seg ansvaret og passe på at aktiviteten for barn og unge skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Skytterlagene har en viktig rolle for å hindre ytterligere spredning av korona-viruset, påpeker generalsekretær Jarle Tvinnereim.

Han peker på viktigheten av denne endringen er positivt for skyttersporten, men at det ikke betyr at man er tilbake til daglig aktivitet.

– Det frivillige Skyttervesen ber om forsiktighet når skytterlagene eventuelt tar opp sin aktivitet. Det hviler et stort ansvar å holde seg til de retningslinjene som er satt opp, fortsetter Tvinnereim.

Han ber skyttere og skytterlagene om å følge med på dfs.no, der det vil bli lagt ut fortløpende informasjon i den tiden vi er inne i. Det samme gjelder www.skyttertidende.no, som vil lage nyhetssaker fortløpende.

Norges Skytterstyre skal ha møte 8. april, der man vil vurdere behov for ytterligere tiltak. Dette på bakgrunn av nye bestemmelser.


Mange berøringspunkter

Det er en noen klare forskjeller på idretter som for eksempel fotball og friidrett kontra skyttersporten. Skytterne har mange berøringspunkter når de er på standplassen. Det gjelder for eksempel skytterutstyr som hansker, skytterdress osv. og monitorer, kabler og datamaskiner. Dette kan være store smittekilder. Derfor ber vi om at skyttere utviser stor FORSIKTIGHET NÅR DE EVENTUELT OPPSØKER SKYTEBANEN!

Skytterlagene må selv vurdere om det er forsvarlig å starte opp med mindre organisert aktivitet.

Vi anbefaler ingen å drive med utlån av skytterutstyr og våpen i den situasjonen vi er i. Det gjelder også lagsutstyr som man vanligvis låner ut. Utstyr som hanske, jakker, luer osv. er vanskelig å få desinfisert godt nok.

Det er viktig at man er flink til å rengjøre monitorer, kabler osv. fortløpende både før og etter for å unngå videre smittekilder.

Viktig å vanske seg godt på hendene slik at smitte unngås.


Disse reglene bør følges:

Vi ber om at følgende retningslinjer blir benyttet under aktivitet på skytebanene, om det er på innendørs eller utendørs skytebaner samt i skytterhus og fellesområder. Norges Skytterstyre vedtok i sak 15/2020 en rekke vedtak for å begrense smittespredning. Dette medfører at alle stevner i første omgang skal avlyses eller utsettes til etter 30. april: (Styrevedtakene finner du ved å klikke her):


Følgende regler gjelder:

1. Det er ikke tillatt med konkurranser/stevner.

2. Skytterlaget må forholde seg til kommunale bestemmelser om de disponerer anlegg eid av kommunene.

3. Trening skal skje i små grupper med maksimalt 5 personer på banen. Standplassleder og medhjelpere inngår i de 5.

4. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndighetenes pålegg om minst to meter avstand til andre personer. Det samme gjelder generelle hygiene råd. Berøringspunkter som dørhåndtak og monitorer bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.

5. Ta med eget underlag til skyting.

6. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også lagsvåpen.

7. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Vi ber også våre organisasjonsledd om å følge med på de de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Posted by hf at 06:45 EM | Comments (0)