Juli 23, 2019

Rolf Aabakkens bisettelse

Rolf Aabakken bisettes torsdag 25.juli kl. 10.00 i Østre gravlund, Lille kapell

Posted by pov at 10:59 EM | Comments (0)

Juli 19, 2019

Påmelding Frendecup runde 3

Frendecup runde 3 arrangeres siste helgen i august av Voss, Hardanger og Jondal skytterlag. Vi prøver å få til en fellestur og forhåndspåmelding hit. Laget betaler overnatting og middag. Interesserte melder fra til Dag Rasmussen innen 21/7.

Posted by hf at 03:51 EM | Comments (0)

Påmelding Frendecup runde 3

Frendecup runde 3 arrangeres siste helgen i august av Voss, Hardanger og Jondal skytterlag. Vi prøver å få til en fellestur og forhåndspåmelding hit. Laget betaler overnatting og middag. Interesserte melder fra til Dag Rasmussen innen 21/7.

Posted by hf at 03:49 EM | Comments (0)

Juli 18, 2019

Æresmedlem Rolf Aabakken er død

rolf aa.JPG
Vårt æresmedlem Rolf Aabakken døde tirsdag denne uken. Rolf fylte 97 år 24. mai.
Slik vi kjenner Rolf har vi tre stikkord som kan beskrive mye av livet hans, motstandsmann, HV-mann og skytterlagsmann. Rolf var aktiv i motstandsbevegelsen i Oslo under 2. verdenskrig, spesielt i havneområdet og han ble ofte sendt med viktige meldinger rundt om i byen. Etter krigen ble Heimevernet etablert i 1946 og Rolf ble tidlig med der og var aktiv i HV i mange år.
Etter hvert kom han også i kontakt med Nordstrand skytterlag og han skulle bli en viktig bærebjelke for laget i mange år framover. Han var en av dem som stilte opp for skytterlaget uten å gjøre noe stort nummer av det. Han ble valgt til varamedlem til styret allerede i 1962 og var det fram til han ble valgt som fast styremedlem i 1967, et verv han hadde fram til 1969. Så ble han på nytt valgt inn i styret igjen i perioden 1978-1983. På 1970-tallet var han fast inventar i ungdomsutvalget, både som leder og medlem. Rolf ble da en sentral person i byggingen av Nordstrand skytterlag til et av de største og beste i Norge på 1980- og 1990-tallet. Han var alltid til stede på treningene i Prinsdal og veiledet og snakket med ungdommene på sin stillferdige og lune måte. Mange ungdommer ble veldig glade i Rolf og det han sto for. Han var også et fast innslag i dugnadene på Prinsdal. Vi kan si at han på alle måter var en viktig miljøbygger.
Som seniorskytter drev han det aldri til de store toppresultater, men som veteran var han i flere år med å kjempe i toppen. Han fikk da med seg et Viken II-mesterskap i felt klasse V73 i 1997. Han ble også samlagsmester i Oslo flere ganger som veteran.
Rolf var aktiv på skytebanen inntil for få år siden.
Rolf vil bli savnet i miljøet og vi lyser fred over hans minne!

Posted by hl at 02:32 EM | Comments (0)