November 01, 2009

Klassesetting 2010

Foreløpig klassesetting for 2010 er klar. I dette dokumentet har jeg tatt med alle som har skutt klassesettende resultater i 2009 og noen til. Klassesetting 2010

Posted by hl at November 1, 2009 10:15 EM
Comments