November 01, 2009

Årsmøte på Lambertseter gård 10. november kl. 19.00

Tirsdag 10. november 2009 Klokken: 19:00 er det igjen årsmøte på Lambertseter gård. Det blir servering. Møt opp!
Saksliste:
1. Styrets årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Neste års budsjett, herunder neste års kontingent
4. Innkomne forslag
5. Valg i henhold til lagets lover
6. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 5 . november
Velkommen
Hilsen styret

Posted by hl at November 1, 2009 11:59 FM
Comments