April 05, 2007

Feltskyting i Det Frivillige Skyttervesen

IMGP1073.JPGNordstrand-skytteren Lars Rasmus Sandvik studerer Idrettsledelse skyting på Norges Idrettshøgskole. I den forbindelse skal han gjennomføre en spørreundersøkelse hvor resultatene skal brukes i en prosjektoppgave. Han ønsker at flest mulig DFS skyttere fra alle deler av landet svarer på undersøkelsen som du finner på denne linken http://response.questback.com/nih/feltskytingdfs/

Posted by hl at April 5, 2007 10:44 EM
Comments