Nordstrand Skytterlag
Forside Generelt Resultater Kontakt
Nordstrand skytterlag

E-post

Arkiv
Februar 2021
Januar 2021
November 2020
Oktober 2020
September 2020
August 2020
Juli 2020
Juni 2020
Mai 2020
April 2020
Mars 2020
Februar 2020
Januar 2020
Desember 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mai 2019
April 2019
Mars 2019
Januar 2019
Desember 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
Juni 2018
Mai 2018
April 2018
Mars 2018
Februar 2018
Januar 2018
Desember 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mai 2017
April 2017
Mars 2017
Februar 2017
Januar 2017
Desember 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
August 2016
Juni 2016
Mai 2016
April 2016
Mars 2016
Februar 2016
Januar 2016
Desember 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
August 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mai 2015
April 2015
Mars 2015
Februar 2015
Januar 2015
Desember 2014
November 2014
Oktober 2014
September 2014
August 2014
Juli 2014
Juni 2014
Mai 2014
April 2014
Mars 2014
Februar 2014
Januar 2014
Desember 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
August 2013
Juli 2013
Juni 2013
Mai 2013
April 2013
Mars 2013
Februar 2013
Januar 2013
Desember 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Mai 2012
April 2012
Mars 2012
Februar 2012
Januar 2012
Desember 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Mai 2011
April 2011
Mars 2011
Februar 2011
Januar 2011
Desember 2010
November 2010
Oktober 2010
September 2010
August 2010
Juli 2010
Juni 2010
Mai 2010
April 2010
Mars 2010
Februar 2010
Januar 2010
Desember 2009
November 2009
Oktober 2009
September 2009
August 2009
Juli 2009
Juni 2009
Mai 2009
April 2009
Mars 2009
Februar 2009
Januar 2009
Desember 2008
November 2008
Oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Mai 2008
April 2008
Mars 2008
Februar 2008
Januar 2008
Desember 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
August 2007
Juli 2007
Juni 2007
Mai 2007
April 2007
Mars 2007
Februar 2007
Januar 2007
Desember 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006
August 2006
Juli 2006
Juni 2006
Mai 2006
April 2006
Mars 2006
Februar 2006
Januar 2006
Desember 2005
November 2005
Oktober 2005
September 2005
August 2005
Juli 2005
Juni 2005
Mai 2005
April 2005
Mars 2005
Februar 2005
Januar 2005
November 2004
Oktober 2004
September 2004
August 2004
Juli 2004
Juni 2004
Mai 2004
April 2004
Mars 2004
Desember 2003
Søk

Powered by
Movable Type

Mai 18, 2020

Endelig fikk vi startet sesongen 2020

Vinner Jenny.jpgSkytesesongen 2020 blir veldig amputert. Foreløpig er det ikke arrangert noen banestevner, Landsskytterstevnet er avlyst, Viken II bane er avlyst, Norges-cup er avlyst og Hovedstadsstevnet er utsatt til neste år. Dermed blir det ikke mange høydepunkter i årets sesong.

Men endelig kunne skytterlaget invitere til det tradisjonsrike Åpningsstevnet. I år måtte vi vente til 16. mai før vi kunne komme i gang. 12 skyttere stilte til start på 200 meteren på Løvenskiold. Beste skytter ble Jenny Tovseth Vatne med 341. Hun var fire poeng foran Lars Rasmus Sandvik. I klasse V55 skjøt Helge Lillekvelland gode 346.

Se samtlige resultater her!


Aksje i Desimalpokalen gikk til Dag Kihle som hadde beste 5-skudd uansett stilling. Han skjøt en liggendeserie på 53,3 poeng.

Posted by hl at 08:35 EM | Comments (0)

Mai 11, 2020

Informasjon om trening på Løvenskioldbanen

Regjeringen la 30. april og 7. mai fram nye koronatiltak og 8 mai kom ny informasjon fra DFS om regler under Koronakreisen.
Norges Skytterstyre har vedtatt koronavettregler for DFS.

Koronavettregler DFS
Disse reglene gjelder fra 7. mai til i første omgang 15. juni.

Generelle koronavettregler:
-Ingen arrangement skal ha mer enn 50 personer per dag (herunder er publikum, funksjonærer, sjåfører osv. medregnet). Det skal være en ansvarlig arrangør (skytterlaget) som har oversikt på hvem som er tilstede.
-Treninger og annen organisert aktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer.
-Det skal alltid være minst 1 meter fysisk avstand til andre. Dette gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. Kravet om avstand gjelder ikke for personer som er i samme husstand. På standplass skal skyttere uansett plasseres på annenhver skive.
-All lagsaktivitet prioriteres så lenge man følger gjeldende bestemmelser.
-Det er tillatt med konkurranser innenfor samlaget, forutsatt at smittevernregler og DFS koronavettregler overholdes.
-Felles garderober, oppholdsrom, kafeer og lignende skal ikke benyttes.
-Det skal være gode hygienerutiner. Alle som er på standplass skal vaske seg med håndsprit før og etter skyting, eventuelt grundig med såpe og vann.
-Det er ikke tillatt å låne ut eget utstyr eller benytte lagsutstyr som deles mellom flere skyttere. Skytterlaget kan låne ut våpen, magasiner, jakker, reimer, hansker til skytterne på permanent basis i korona-perioden, iht. gjeldende utlånsregler.
-Ingen servering.
-Toalett skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.
-Skytterlagene skal følge de rådene som til enhver tid blir gitt av helsemyndighetene nasjonalt og lokalt.

Dette betyr at vi nå kan gjenoppta regulær trening på Løvenskioldbanen på tirsdager med inntil 20 deltakere samtidig.
Foreløpig skyter vi bare på 200 meter.
Det er også mulig for individuell trening på 200 meteren på Løvenskiold utenom tirsdager.

Vi understreker at det under all skyting skal følges strenge smittevernsregler. Det betyr at felles berøringspunkter (dørhåndtak, lysbrytere, kabler, monitorer etc) skal desinfiseres eller vaskes etter bruk. Det vil heller ikke være rom for utlån av utstyr.

Vi skal følge DFS sine regler for organisert trening og konkurranser:

-Skytterne skal tildes skytetid på forhånd. Dette gjelder både organisert trening og konkurranse.
Vi registrerer oss på Spond i forbindelse med trening.
-Skytterlaget skal føre oversikt over alle som er tilstedes på trening/konkurranse. Listene må lagres så lenge korona-krisen pågår.
Lister er tilgjengelig på Løvenkioldbanen, alle registrerer seg der.
-Håndsprit og hansker finnes i rommet til venstre inn fra venstre inngang til 200m standplass, alle skal vaske hendene med håndsprit før en entrer standplass.
-Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på
-Skifting foregår utendørs
-Alle berøringspunkter skal desinfiseres mellom hvert lag (f.eks. monitor, dørhåndtak etc.) og etter endt skyting
-Samme person bør ha ansvar for å gjøre skytebanen klar for skyting og rigge ned etter skyting.
-Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, etc. Underlaget skal dekke kroppen.

Personer som ikke kan delta:
-Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
-Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene.
-Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger hjelp fra andre enn husstandsmedlemmer til å gjennomføre skytingen ikke kan delta. Med dette mener vi skyttere som trenger hjelp til f.eks. påsetting av reim, bæring av utstyr, fylling av magasiner, visitasjon og lignende.

Praktiske råd for organisering av trening og konkurranse:
-Skytterne skal tildes skytetid på forhånd. Dette gjelder både organisert trening og konkurranse. Det er ikke tillatt å skyte på ledig plass ved konkurranser.
-Skytterlaget skal føre oversikt over alle som er tilstedes på trening/konkurranse. Dette gjelder også publikum, foresatte og andre som ikke skyter. Ha gjerne en egen «koronavakt» med ansvar for utendørsområde og føring av navnelister med nødvendig kontaktinformasjon. Listene må lagres så lenge korona-krisen pågår.
-Ha fast et oppmøtetidspunkt og oppmøtested for hvert lag et stykke unna inngangen til standplass. Standplassleder henter skytterne når det er klart for skyting og påser at alle vasker hendene med håndsprit.
-Unngå betaling med kontanter, bruk VIPPS eller andre elektroniske løsninger.
-Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på.
-Skifting foregår utendørs.
-Ha livevisning av treningen og konkurranse på internett hvis det er mulig.
-Foresatte, publikum eller andre som er med på treningene eller konkurranse kan samles utendørs, men husk minst 1 meter avstand for personer som ikke er i samme husstand.
-Alle berøringspunkter skal desinfiseres mellom hvert lag (f.eks. monitor, dørhåndtak etc.).
-Samme person bør ha ansvar for å gjøre skytebanen klar for skyting og rigge ned etter skyting.
-Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, etc. Underlaget skal dekke kroppen.

Posted by hf at 09:57 FM | Comments (0)

Mai 10, 2020

Åpningsstevne lørdag 16 mai kl. 14:00

P4250009.jpg
Endelig!

Etter en lang nedstengning av avktiviteten vår begynner Norge nå å åpne opp igjen. Vi inviterer derfor til Åpningsstevne lørdag 16 mai på Løvenskioldbanen.

Oppmøte seinest 14:00 til flaggheising og deretter skyting!

Grunnet smitteverns-begrensningene som fortsatt gjelder kan vi dessverre ikke tilby noen servering i år.
Oppdatert informasjon fra DFS kan leses her.

Vi får heller komme sterkere tilbake neste år.

Det blir i år dessverre kun skyting på 200m.

Men skyting blir det og godt sosialt samvær.

Vel møtt!

Styret

Posted by hl at 09:10 EM | Comments (0)