Nordstrand Skytterlag
Forside Generelt Resultater Kontakt
Nordstrand skytterlag

E-post

Arkiv
Februar 2021
Januar 2021
November 2020
Oktober 2020
September 2020
August 2020
Juli 2020
Juni 2020
Mai 2020
April 2020
Mars 2020
Februar 2020
Januar 2020
Desember 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Juni 2019
Mai 2019
April 2019
Mars 2019
Januar 2019
Desember 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
Juni 2018
Mai 2018
April 2018
Mars 2018
Februar 2018
Januar 2018
Desember 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Juni 2017
Mai 2017
April 2017
Mars 2017
Februar 2017
Januar 2017
Desember 2016
November 2016
Oktober 2016
September 2016
August 2016
Juni 2016
Mai 2016
April 2016
Mars 2016
Februar 2016
Januar 2016
Desember 2015
November 2015
Oktober 2015
September 2015
August 2015
Juli 2015
Juni 2015
Mai 2015
April 2015
Mars 2015
Februar 2015
Januar 2015
Desember 2014
November 2014
Oktober 2014
September 2014
August 2014
Juli 2014
Juni 2014
Mai 2014
April 2014
Mars 2014
Februar 2014
Januar 2014
Desember 2013
November 2013
Oktober 2013
September 2013
August 2013
Juli 2013
Juni 2013
Mai 2013
April 2013
Mars 2013
Februar 2013
Januar 2013
Desember 2012
November 2012
Oktober 2012
September 2012
August 2012
Juli 2012
Juni 2012
Mai 2012
April 2012
Mars 2012
Februar 2012
Januar 2012
Desember 2011
November 2011
Oktober 2011
September 2011
August 2011
Juli 2011
Juni 2011
Mai 2011
April 2011
Mars 2011
Februar 2011
Januar 2011
Desember 2010
November 2010
Oktober 2010
September 2010
August 2010
Juli 2010
Juni 2010
Mai 2010
April 2010
Mars 2010
Februar 2010
Januar 2010
Desember 2009
November 2009
Oktober 2009
September 2009
August 2009
Juli 2009
Juni 2009
Mai 2009
April 2009
Mars 2009
Februar 2009
Januar 2009
Desember 2008
November 2008
Oktober 2008
September 2008
August 2008
Juli 2008
Juni 2008
Mai 2008
April 2008
Mars 2008
Februar 2008
Januar 2008
Desember 2007
November 2007
Oktober 2007
September 2007
August 2007
Juli 2007
Juni 2007
Mai 2007
April 2007
Mars 2007
Februar 2007
Januar 2007
Desember 2006
November 2006
Oktober 2006
September 2006
August 2006
Juli 2006
Juni 2006
Mai 2006
April 2006
Mars 2006
Februar 2006
Januar 2006
Desember 2005
November 2005
Oktober 2005
September 2005
August 2005
Juli 2005
Juni 2005
Mai 2005
April 2005
Mars 2005
Februar 2005
Januar 2005
November 2004
Oktober 2004
September 2004
August 2004
Juli 2004
Juni 2004
Mai 2004
April 2004
Mars 2004
Desember 2003
Søk

Powered by
Movable Type

April 13, 2020

Oppdatering om terminliste og trening på Løvenskiold

Etter regjeringens siste oppdatering om smittevern og forholdsregler i forbindelse med epidemien som pågår, er følgende bestem av DFS sentralt:
Alle terminfestede aktiviteter fram til 15/6 er avlyst. Det gjelder også aktiviteter på lagsplan, slik som interne stevner og felles treninger. Det er mulig for individuell trening på 200 meteren på Løvenskiold, men ikke mere enn 5 stykker samtidig og vi understreker at det skal følges strenge smittevernsregler. Det betyr at felles berøringspunkter (dørhåndtak, lysbrytere, kabler, monitorer etc) skal desinfiseres eller vaskes etter bruk. Det vil heller ikke være rom for utlån av utstyr.
Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon på hjemmesiden når det eventuelt blir åpnet for regulær aktivitet.

Posted by hf at 09:51 EM | Comments (0)

April 02, 2020

Informasjon om trening på Ekeberg og Løvenskioldbanen

På grunn av covid-19 og myndighetens restriksjoner på bruk av idrettsanlegg og annen virksomhet har styret i skytterlaget bestemt følgende:
- Ekeberg er stengt og vil bli forbli stengt fram til høsttreningen starer i september.
- Løvenskiold er åpen for trening for mindre grupper (5 stykker), men fortsatt skal det tas visse forholdsregler. Det viktigste er å holde minst to meters avstand, forbud mot å låne andres utstyr og være nøye med håndvask og desinfeksjon av «felles berøringspunkter» (dørhåndtak, monitorer, lysbrytere etc)

- Åpningsstevnet er utsatt til en foreløpig ukjent dato.
- Vi kommer ikke til å bruke hytta til Vestre før myndighetene har kontroll med virussmitten.
- Østlandscupen 2020 er avlyst
- Landsskytterstevnet 2020 (Elverum) er utsatt et år.
- Ingen stevner vil bli arrangert før 30/4

Vi tar forbehold om at det kan komme endringer på dette på kort varsel og vi forventer at alle er lojale og følger myndighetenes regler og DFS sine anbefalinger.

Les forøvrig denne informasjon fra DFS som ligger under "les videre".

Vi håper at alle holder kruttet tørt, så møter vi igjen mannsterke opp når landet er tilbake fra unntakelsestilstand.

Styret

Helsemyndighetenes nye veileder for idrett sier at det kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer. Imidlertid skal disse holde en avstand på minimum to meter. Dessuten er det viktig å følge de generelle smittevernrådene dersom skytterlagene velger å ha organiserte treninger.

– Når skytterlagene tilrettelegger for begrenset organisert aktivitet er det viktig at voksne påtar seg ansvaret og passe på at aktiviteten for barn og unge skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Skytterlagene har en viktig rolle for å hindre ytterligere spredning av korona-viruset, påpeker generalsekretær Jarle Tvinnereim.

Han peker på viktigheten av denne endringen er positivt for skyttersporten, men at det ikke betyr at man er tilbake til daglig aktivitet.

– Det frivillige Skyttervesen ber om forsiktighet når skytterlagene eventuelt tar opp sin aktivitet. Det hviler et stort ansvar å holde seg til de retningslinjene som er satt opp, fortsetter Tvinnereim.

Han ber skyttere og skytterlagene om å følge med på dfs.no, der det vil bli lagt ut fortløpende informasjon i den tiden vi er inne i. Det samme gjelder www.skyttertidende.no, som vil lage nyhetssaker fortløpende.

Norges Skytterstyre skal ha møte 8. april, der man vil vurdere behov for ytterligere tiltak. Dette på bakgrunn av nye bestemmelser.


Mange berøringspunkter

Det er en noen klare forskjeller på idretter som for eksempel fotball og friidrett kontra skyttersporten. Skytterne har mange berøringspunkter når de er på standplassen. Det gjelder for eksempel skytterutstyr som hansker, skytterdress osv. og monitorer, kabler og datamaskiner. Dette kan være store smittekilder. Derfor ber vi om at skyttere utviser stor FORSIKTIGHET NÅR DE EVENTUELT OPPSØKER SKYTEBANEN!

Skytterlagene må selv vurdere om det er forsvarlig å starte opp med mindre organisert aktivitet.

Vi anbefaler ingen å drive med utlån av skytterutstyr og våpen i den situasjonen vi er i. Det gjelder også lagsutstyr som man vanligvis låner ut. Utstyr som hanske, jakker, luer osv. er vanskelig å få desinfisert godt nok.

Det er viktig at man er flink til å rengjøre monitorer, kabler osv. fortløpende både før og etter for å unngå videre smittekilder.

Viktig å vanske seg godt på hendene slik at smitte unngås.


Disse reglene bør følges:

Vi ber om at følgende retningslinjer blir benyttet under aktivitet på skytebanene, om det er på innendørs eller utendørs skytebaner samt i skytterhus og fellesområder. Norges Skytterstyre vedtok i sak 15/2020 en rekke vedtak for å begrense smittespredning. Dette medfører at alle stevner i første omgang skal avlyses eller utsettes til etter 30. april: (Styrevedtakene finner du ved å klikke her):


Følgende regler gjelder:

1. Det er ikke tillatt med konkurranser/stevner.

2. Skytterlaget må forholde seg til kommunale bestemmelser om de disponerer anlegg eid av kommunene.

3. Trening skal skje i små grupper med maksimalt 5 personer på banen. Standplassleder og medhjelpere inngår i de 5.

4. Den enkelte er selv ansvarlig for å følge myndighetenes pålegg om minst to meter avstand til andre personer. Det samme gjelder generelle hygiene råd. Berøringspunkter som dørhåndtak og monitorer bør vaskes med såpe/vann eller desinfiseres før og etter bruk.

5. Ta med eget underlag til skyting.

6. Det er ikke tillatt å låne bort eget våpen/skytterutstyr, da dette kan medføre økt risiko for overføring av smitte. Dette gjelder også lagsvåpen.

7. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Vi ber også våre organisasjonsledd om å følge med på de de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Posted by hf at 06:45 EM | Comments (0)