Oktober 29, 2018

790 forhåndspåmeldte - 472 ledige plasser!

Da har vi registrert 790 forhåndspåmeldte skyttere og håper at vi har klart det så korrekt som mulig. Eventuelle feil meldes på mail til h.lillekve(at)gmail.com eller på SMS til 92441654.
790 er 15 mer enn i fjor. Vi har økt kapasiteten med to lag på lørdag og likevel er det ikke mange ledige plasser til nettpåmeldingen starter 1. november. Vi har dessverre ikke klart å imøtekomme alle gruppe som ønsket å skyte på lørdag og har mistet deltakere på det. Vi kan ikke annet enn å beklage, men kapasiteten er sprengt som det er.
På søndag er det noen spredte plasser ledig.
Tirsdag til fredag er det godt med plasser.
Det er viktig at skyttere som vet at de ikke kan delta likevel, melder det så snart som mulig til oss slik at andre kan få muligheten!
Nå blir det spennende å følge nettpåmeldingen som starter 1. november! Det er 472 ledige plasser som skal fylles da!
Husk at skive 21 er reserveplass på laget!

Posted by hl at 08:39 EM | Comments (0)

Oktober 15, 2018

Vi nærmer oss 800 forhåndspåmeldinger

Det nærmer seg at Norges største innendørs stevne åpner 27. november. Påmeldingen og interessen ser ut til å være på topp også i år. Bortsett fra Finnmark er hele Norge representert i forhåndspåmeldingene. Pr dato nærmer vi oss 800 påmeldinger. Lørdagen er smekk full - ikke en eneste skive ledig på de 21 lagene vi har satt opp. På søndag har vi enkelte ledige skiver innimellom. På fredag er det fortsatt mulig å få plass både på ettermiddag og kveld. Tidligere i uka er det godt med plasser. Dessverre har vi ikke klart å få plass til alle gruppene som har henvendt seg til oss. Det er ikke noe vi liker, men vi har tøyd dagene så langt vi kan og døgnet er dessverre ikke lenger.
Nettpåmeldingen starter 1. november.

Posted by hl at 02:44 EM | Comments (0)