November 16, 2023

Skyttere og tillitsvalgte ble hedret på årsmøtet til Nordstrand

Nordstrand skytterlag avholdt sitt 103. årsmøte på Lambertseter gård 15. nov. Totalt deltok det 22 stemmeberettigede på en hyggelig oppsummering av skytteråret 2023.
Fra årsberetningen kan vi spesielt merke oss at banesaken er på agendaen etter mange års stillstand som følge av Follobanen, og at vi går et spennende år i møte mtp politiske beslutninger og kommunal gjennomføringskraft.
På den sportslige siden har året vært helt på det jevne, og en liten aktivitetsoppgang fra foregående år. Den aller beste prestasjonen har Jenny Tovseth Vatne stått for, men da som representant for Norge og Norges Skytterforbund under årets VM i Baku hvor Jenny kapret 2 VM-medaljer (gull og sølv) på hennes spesialøvelser, 60ligg og 1/2match, på 300 meter. Dette ble hun – i år som i fjor – hedret med flott omtale, blomster & kake. Vi håper dette skal bli en årlig fortsettelse fremover.
Økonomien i skytterlaget er solid, og driften er sunn. Årsmøtet valgte derfor å opprettholde kontingenten på dagens nivå. Midlene prioriteres til å støtte aktivitet på stevner og trening (Happy Tuesday), samt turer og sosiale arrangement.
Videre så ble flere av våre medlemmer hedret for sin innsats både på og utenfor skytebanen. Ida Marie Lillekvelland og Eline Vatne Wego ble hedret med Gullknappen, mens Jenny Tovseth Vatne og Tobias Lillekvelland fikk tildelt hver sin fortjenestemedalje. Våre to fremadstormende ungdomsskyttere Benjamin Lianes og Markus Rosenberger fikk hver sin bok om geværskyting skrevet av vår egen verdensmester Espen Berg-Knutsen.
Valget ble avviklet raskt og effektivt – valgkomiteen hadde gjort et godt forarbeid. Gunstein Lauvrak fortsetter som leder og med seg i styret får han Sidsel Lillekvelland, Ida Marie Lillekvelland, Daniel T Haig, Tove Isdahl-Eng samt ungdomsleder Lars R Sandvik. Varamedlemmer til styret blir Anders Skaarud og Paul Otto Vatne.
Årsmøtet ble avsluttet med informasjon om kommende aktiviteter som for eksempel Oslo Open og vårt generelle treningstilbud. Sommerens høydepunkt – LS i Steinkjer – er også under planlegging og her har Paul Otto fått tilgang til mange hybler på Figga; dvs samme sted som sist gang vi var i Steinkjer.
Aam2.png

Aam3.png

Aam5.png

Link til årsmøteprotokoll: Årsmøteprotokoll

Posted by evw at November 16, 2023 07:36 EM
Comments