Mai 30, 2023

Spre ordet: Nå på torsdag, 1.juni - Uttaksskyting for senior til samlagsskyting VIKEN II og LS

uttak1.png
Oslo skyttersamlag inviterer interesserte skyttere til uttaksskyting for samlagsskytingen VIKEN II og LS for senior (klasse 3-5).

Uttaksskytingen foregår på Oslo Østre sin bane torsdag 1. juni med Oslo Østre som teknisk arrangør.

Alle skyttere som er interessert i å delta på samlagsskytingene ønskes hjertelig velkommen!

Oppmøte senest kl 18.00.
Skytingen starter så snart som mulig etter at oppmøte er registrert.

Program:
- Det skal skytes 4 grunnlag på 3 minutter.
- Det skytes først 3 grunnlag og før siste grunnlag tas en liten pause og det foretas rangering etter poengsum før siste grunnlag skytes.

Umiddelbart etter skytingen uttas lagene som skal skyte samlagsskytingene på VIKEN II av uttakskomiteen i samlaget.


For uttak til samlagsskytingen i VIKEN II vil følgende kriterier legges til grunn:
- De 7 beste ut fra totalpoengsummen (4 grunnlag) i uttaket er kvalifisert for samlagsskytingen.
- I utgangspunktet vil den 8 beste ut fra totalpoengsummen i uttaket også bli uttatt til samlagsskytingen, men uttakskomiteen er gitt mulighet til å avvike fra dette under særskilte forhold
- Ved eventuell poenglikhet om siste plass(er) foretar uttakskomiteen uttak på bakgrunn av en helhetsvurdering og fra tidligere resultater.
- De som blir nr. 9 og 10 i uttaket blir reserver.
- To lag skal delta i samlagsskytingen i VIKEN II og blant de 8 som er kvalifisert vil samlagets uttakskomité sette opp lag 1 og 2 og sette sammen den rekkefølgen som skytterne skal skyte

Se invitasjonen her: Invitasjon uttaksskyting 2023

Posted by evw at Mai 30, 2023 08:37 FM
Comments