Januar 08, 2023

NM 15 meter: Endrede oppropslister

For å få koordinert skytetidene med Kisen Open best mulig har vi måttet gjøre noen endringer i oppropslistene på lørdag og søndag. Vi har satt opp to lag på formiddagen og to lag på ettermiddagen på lørdag og flyttet skytetidene på søndag til 14.00 og 15.30. Da burde alle ha muligheten til å kunne klare å delta på begge stevnene. For de andre dagene er det ingen endringer unntatt de som har bedt om det.
Nye og korrigerte oppropslister NM 15 meter

Posted by hl at Januar 8, 2023 07:53 EM
Comments