November 22, 2022

Gunstein Lauvrak ny leder i skytterlaget

På årsmøtet mandag kveld takket Ola Sannes av som leder i skytterlaget. Han har hatt vervet i 12 år fordelt på to perioder; 2006-2014 og 2020-2022. Men viktigst er vel at Ola fortsetter å leder abeidet med å få etablert ny skytebane på Åsland.
Ny leder blir Gunstein Lauvrak som også går på en ny periode. Han var leder 2003-2004. I årene etter har han hatt ulike verv både i Nordstrand skytterlag og Oslo skyttersamlag.
Med seg i styret får han:
Dag Rasmussen
Ida Marie Lillekvelland (NY)
Eline Vatne Welo
Daniel Tveiten Haig
Lars Rasmus Sandvik (NY) - leder ungdomsutvalget

Vi ønsker Gunstein og det nye styret lykke til!

Posted by hl at November 22, 2022 09:40 EM
Comments