Februar 22, 2017

Feil beløp på faktura for medlemskontingent

I forbindelse med utsendelsen av medlemskontingent, har vi fått tilbakemelding om at en del veteraner har fått faktura med feil beløp. Skulle dette skje, er det bare å endre beløpet når kontingenten betales, men gi oss gjerne beskjed slik at vi kan forsøke å få endret det til neste gang. Det samme gjelder eventuelle æresmedlemmer eller livsvarige medlemmer som mottar faktura. Gi oss beskjed, så skal vi rette opp i det i registeret.

Posted by hf at Februar 22, 2017 08:37 FM
Comments