Desember 07, 2016

Oslobudsjettet vedtatt med midler til skytebane

Oslo bystyre vedtok i dag budsjettet for 2017 og midler til byggestart av ny skytebane på Åsland ligger inne i vedtaket.
Idrettskretsen sier på sin hjemmeside at dette er et historisk budsjettvedtak for Oslo-idretten. Bredde i tilbudet er en uttalt målsetting som møtes med realiseringen av skyteanlegget på Åsland og ro- og padlebane i Bestumkilen. Endelig er skyting definert som breddeidrett. Oslo-idretten har samlet støttet at skytebaneanlegget på Åsland skal prioriteres og endelig har det materialisert seg i et budsjett.
Budsjettet ble vedtatt med tilleggsinnstillingen fra 26.11 der Åsland ligger inne med en bevilling på 111,5 mill kroner. Hvor mye av dette som ligger inne i budsjettet for 2017 vet vi ikke i skrivende stund.
En ny milepæl er nådd.
Neste milepæl blir når byråden sender bestilling på anleggsstart til Kultur- og idrettsbygg KF (KID) som har ansvar for å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde og forvalte kultur- og idrettsbygg i Oslo.
Tredje milepæl blir når første spadetak tas på Åsland.
Dette vedtaket betyr mye for Nordstrand skytterlag og dets framtid.

Posted by hl at Desember 7, 2016 10:10 EM
Comments