Mai 19, 2016

Oslo Open - sett av datoen!

ONSDAG 30.11 – SØNDAG 4.12.2016

Oslo Open er Nordstrand skytterlag sitt største arrangement i løpet av året. Det er det største innendørsstevne i Norge og vi har skyttere fra hele landet. Stevnet er populært og vi får mye ros for arrangementet.

Stevnet er viktig for skytterlaget, da det gir oss en god inntekt og vi viser at skytterlaget fortsatt er oppegående, uten egen skytebane.

Stevnet er et stort løft for skytterlagets medlemmer. Det blir mange dugnadstimer fra onsdag til søndag.

Jeg ber medlemmene merke seg datoene allerede nå, vi trenger alle til å ta et tak under arrangementet. Vi trenger hjelp av så mange som mulig og alle vil få en jobb de mestrer. Hvis alle melder sin interesse, så blir det mindre dugnad på hver enkelt.

Legg datoene inn i kalenderen allerede nå og prioriter skytterlaget disse dagene.

Knut Larsen
Formann

Posted by hf at Mai 19, 2016 10:05 FM
Comments