Desember 18, 2014

Hvor skal skytebanen ligge?

Kart.jpgBystyret i Oslo bevilget for noen dager siden 96 millioner kroner over tre år til ny skytebane for Nordstrand skytterlag. Den skal ligge ved Åsland helt sør-øst i Oslo. Se pilen på kartet.
Ellers er vedtaket omtalt i Osloby.no og standplass.no har et lengre intervju med vår leder gjennom 9 år om den lange veien mot mål. Ola har gjennom alle disse årene stått i bresjen for å nå dette målet sammen med Pål Tvedt, Gunstein Lauvrak og Jan Tore Berg-Knutsen. Det er ikke få timer de har laget ned i dette arbeidet gjennom årene. Tenk hvor gode de kunne ha blitt dersom de kunne brukt tiden på trening i stedet..........
https://Osloby nyheter
https://standplass.no

Posted by hl at Desember 18, 2014 10:29 EM
Comments