Desember 12, 2014

Ny skytebane budsjettert

fyrverkeri.jfifBystyret i Oslo vedtok budsjettet for 2015 med en budsjettpost som heter Åsland skytebane. Etter mer enn 40 års kamp ser det endelig ut til at Nordstrand skytterlag skal få et anlegg å drive sin aktivitet på. Skytterlaget har stått uten bane siden Prinsdal ble lagt ned i 2007. Aktiviteten og bredden i laget har skrumpet år for år, men endelig ser det ut til at vi kan starte å bygge opp laget klubben igjen.
Bystyret vedtok forleden å legge inn 32,25 mill. kroner i hvert av årene 2015, 2016 og 2017 til sammen 96,75 mill kroner til bygging av ny skytebane på Åsland i Oslo.

Opprinnelig lå det ikke penger i budsjettforslaget til skytebane, men iherdig jobbing fra våre folk og en prioriteringsliste over idrettsanlegg fra Oslo Idrettskrets med Åsland skytebane øverst på listen og at Frp med Karl I. Hagen gikk hardt ut i media og sa at det blir ikke forlik uten at skytebanen på Åsland realiseres, er det nå en realitet at pengene er bevilget.

Vi gleder oss stort over dette, men venter med den endelig feiringen til første salve er detonert på Åsland.
Men dette var en veldig god julepresang til Nordstrand Skytterlag fra Oslo Bystyre, og fra FrP og Carl I. Hagen spesielt.

Vi ser alle frem til å sette i gang med prosjektet så snart som mulig i 2015. Oslo bystyre ønsker Åsland gjennomført så snart som mulig.

Posted by hl at Desember 12, 2014 10:20 EM
Comments