Oktober 28, 2011

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte 8. November 2011

Tirsdag 8. november klokken 19:00 er det igjen årsmøte på Lambertseter gård. Det blir servering. Møt opp!

Saksliste:
1. Styrets årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Neste års budsjett, herunder neste års kontingent
4. Innkomne forslag
5. Valg i henhold til lagets lover
6. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 3 . november

Velkommen
Hilsen styret

Posted by hl at Oktober 28, 2011 09:39 EM
Comments