Oktober 04, 2011

Ingen trening på Ekeberg torsdag 6.oktober!

Det blir ingen trening på Ekeberg torsdag 6.oktober pga. stevnekollisjon.
Velkommen til alle neste torsdag den 13.oktober kl. 1800.

Posted by pov at Oktober 4, 2011 03:05 EM
Comments