Oktober 30, 2010

Innkalling til årsmøte 9. november

Årsmøte på Lambertseter gård 9. november kl. 19.00
Tirsdag 9. november 2010 Klokken 19:00 er det igjen årsmøte på Lambertseter gård. Det blir servering. Møt opp!

Saksliste:
1. Styrets årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Neste års budsjett, herunder neste års kontingent
4. Innkomne forslag
5. Valg i henhold til lagets lover
6. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 4 . november

Velkommen
Hilsen styret


Posted by hl at Oktober 30, 2010 10:12 EM
Comments