November 23, 2009

10 mill til ny skytebane!

Aasland idrettspark web.jpgI en pressemelding fra det politiske flertall i Oslo kommune går det fram at Høyre, FRP, Venstre og KrF er enige om oppsettet for kommunens budsjett for 2010. Der står det følgende å lese:
"Det blir avsatt 10 millioner til å realisere ny skytehall i fjell på Åsland. Totalrammen for dette prosjektet er over 50 millioner kroner."
Selv om vi trenger mer penger for å få realisert prosjektet er dette en god start og et tydelig signal fra det politiske flertallet i Oslo kommune på at det blir bygging av ny bane for Nordstrand skytterlag. Alternativet som politikerne har gått for har 20 skiver på 200 meter, 20 skiver på 100 meter samt skyting på 50 meter i tunnell. I tillegg er det opplegg for skiskyting på laveste standplass. Skytterhuset er i to etasjer på totalt 276 kvadratmeter.
På bildet sees standplassbygget i bakgrunnen.

Posted by hl at November 23, 2009 10:40 EM
Comments