November 23, 2009

Espens heltestipend

Heltestipendvinnere.jpg
På jubileumsfesten holdt vår aller største skytter gjennom tidene Espen Berg-Knutsen en tale om sine helter i skytterlaget. Hans helter og læremestre hadde vært Jens Pettersen, Dag Rasmussen og Dag Kihle. Heltene er viktige i en klubb og hadde vært svært vikte for hans egen utvikling som skytter. På eget initiativ innstiftet Espen et "heltestipend" der han og hans helter årlig skal vurdere verdige heltekandidater som skal belønnes med et stipend. For å være aktuell til stipend må man være under 21 år. Historiens første vinnere av heltestipendet ble Sondre Westad og Sondre Arntsen som fikk 5.000 kroner til støtte til en feltsamling og feltstevner i Danmark våren 2010.
Sondre og Sondre ble også tildelt skytterlagets gullmerke.

Posted by hl at November 23, 2009 10:05 EM
Comments