Mars 03, 2009

Uttak ØM felt - status etter fire stevner

8-manns laget til Østlandsmesterskapet i feltskyting tas ut etter Viken II i feltskyting 15. mars. Hittil er fire stevner som teller i uttaket avviket og kun Viken II gjenstår. Nordstrands Tobias Lillekvelland leder uttaket foran Lars Bugge og Stein Heggen fra Oslo Østre. Deretter kommer Jens Pettersen. Også Gunstein Lauvrak og Halvor Sva er inne blandt de åtte som pr dato ligger an til en plass på Oslos lag. Like bak disse lurer blant andre Ivar Rinde og Lars Rasmus Sandvik som begge med et godt Viken II resultat kan sikre seg en plass på laget til ØM som arrangeres 28. mars i Folldal.
Se listen her:

Posted by hl at Mars 3, 2009 08:25 EM
Comments