April 07, 2008

Her er Oslo kommunes vedtak i skytebanesaken

byvaapen.gifOslo kommune vedtok bygging av ny skytebane i Oslo syd/øst i fjell. Så nærme en ny skytebane har vi aldri vært i de over 40 årene Nordstrand har arbeidet med å få en permanent skytebane. Vi gjengir her protokollen fra møtet:
Votering:
Hs forslag ble forkastet mot 25 stemmer (H og F).
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling, 1. avsnitt, ble forkastet mot 28 stemmer (H, F og R).
Samferdsels- og miljøkomiteens innstilling, 2. avsnitt, ble forkastet mot 28 stemmer (H, F og R).
Fs forslag pkt 2 ble forkastet mot 9 stemmer (F).
A, SV, V og KrFs alternative forslag nr. 1 og 2 ble vedtatt mot 19 stemmer (H og R).
A, SV, V og KrFs alternative forslag nr. 3 ble vedtatt mot 28 stemmer (H, F og KrF).
Etter dette er bystyrets vedtak følgende:
1. Byrådet bes omgående igangsette arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for anleggelse av skytebane i fjellhall ved Åsland i Bydel Søndre Nordstrand.
2. Byrådet bes legge fram sak om ny skytebane på Åsland, herunder finansiering, innen 01.09.2008.
3. Byrådet bes om å utrede mulighetene for videreutvikling av anlegget med sikte på å inkludere flere idrettsgrener.

Det betyr at det nå er besluttet å gå for en skytebane i fjell med mulighet for senere flerbruk.
Styret i skytterlaget og våre sentrale aktører i skytebanesaken er allerede igang med arbeidet med å lage en plan for finansiering og utarbeide eksakte tegninger for et slikt anlegg. Vi går spennende tider i møte!

Første seier er vunnet!!

Vi (styret) sees på styremøte hos meg på tirsdag kl. 19:00.

Posted by hl at April 7, 2008 10:21 EM
Comments