April 02, 2008

Bystyret vedtok ny skytebane i fjell

ENDELIG SER DET UT TIL AT NORDSTRAND SKYTTERLAG SKAL FÅ NY SKYTEBANE I OSLO ØST.
Prinsdal gammel.jpg
Siden 1947 har vi hatt tilhold på Prinsdal skytebane, men bystyret har tidligere bestemt at den skulle stenges ved utgangen av 2007.
Oslo bystyre har i dag hatt møte og skytebanesaken vår har nok en gang stått på sakskartet. Og endelig fikk vi et positivt vedtak. Det går ut på at det skal bygges ny skytebane i fjell ved Åsland pukkverk.

Fra Oslo kommunes egen hjemmside finner vi følgende referat fra kveldens behandling:
Etter mange år med diskusjoner og leting etter alternativer til Prinsdal skytebane, vedtok bystyret i sitt møte 2. april at det skal lages planlegges en skytebane i fjell ved Åsland.

Byrådets forslag om å anlegge en skytebane i friluft på Myrer gård (ved E6 på grensa mot Ski) fikk ikke flertall, heller ikke et forslag fra Høyre om å fortsatt bruke Prinsdal skytebane etter at den er støydempet.

Bystyrets flertall, Arberiderpartiet, SV, Venstre og KrF, med subsidiær tilslutning fra Fremskrittspartiet, stemte for et forslag om at byrådet innen 1. september 2008 skal legge fram en sak med plan og finansiering for en skytebane i fjell ved Åsland (pukkverkområdet ved E6). Mulighetene for videreutvikling av anlegget med sikte på å inkludere flere idrettsgrener skal også utredes. Reguleringsarbeid for et slikt anlegg skal igangsettes omgående.

Et forslag om å tillate midlertidig bruk av en støydempet Prinsdal skytebane inntil ny bane er klar, vil komme opp i et senere bystyremøte.

Posted by hl at April 2, 2008 09:55 EM
Comments