November 12, 2007

Støtt skyttersaken og Nordstrand skytterlag!

Signer denne underskriftskampanjen på web! enkel måte å støtte skyttersaken i Norge og Oslo spesielt!
trykk på denne linken her og skriv inn namnet ditt og e-postadressen din.
Tusen takk!
Mer info om underskriftsaksjonen finnes her og under Les videre.

Bakgrunnsinfo for underskriftskampanjen:

Til: Alle som støtter frivillig arbeid for unge

--------------------------------------------------------------------------------

Nordstrand skytterlag i Oslo er et av landets største skytterlag. Det er samtidig ett av søndre Oslos største frivillige foreninger som har et tilbud for ungdom. Blant skytterlagets medlemmer har vi verdensmestere, europamestere, Skytterprins, nordiske mestere og en mengde norske mestere i rifleskyting. Skytterlaget står nå i fare for å bli lagt ned fordi det politiske flertall i Oslo kommune ikke er seg sitt ansvar bevisst når det gjelder å skaffe skytterlaget et sted å være med sin aktivitet. Lagets skytebane, Prinsdal skytebane, skal etter planen legges ned fra 1.januar 2008, uten at et alternativ er klart. Nordstrand skytterlag har brukt tid og krefter siden 1969 for å skaffe et alternativ, men foreløbig har det ikke lykkedes å skaffe et alternativ, til tross for at mere enn 10 alternativer har vært lansert.
Dersom du synes det er ille at de få som protesterer på noe skal bli hørt, mens de som faktisk driver med viktig ungdomaarbeid blir kastet ut fra et anlegg som har vært der siden 1949, kan støtte Nordstrand skytterlag ved å underskrive denne aksjonen.
Dersom du vil vite mere om Nordstrand skytterlag, gå til www.nordstrandskytterlag.no
Dersom du vil vite mere om organisasjonen Det frivillige skyttervesen (som arrangerer bl.a landsskytterstevnet hvor skytterkongen kåres hvert år), gå til www.dfs.no

Posted by pov at November 12, 2007 08:27 FM
Comments