April 13, 2007

Full satsing på damelaget i Østlandscupen

Egon 2007 web.JPG
Med Giske Bach som oppmann(-kvinne) satser Nordstrand på damelag i Østlandscupen med full tyngde. Det betyr at våre beste jenter skyter på damleget selv om flere av dem er mer enn gode nok til å gå inn på sikker plass på et A-lag. Men vi mener at vi har så mange gode jenter at et rent damleg vil kunne hevde seg bra i Østlandscupen. Vi har hele 17 klasseførte jenter å velge blant med bl.a. Giske Bach, May Elisabeth Nordahl, Linn G. Larsen, Sidsel Lillekvelland og Linn C. Tuvstein i spissen.
Bildet over er tatt da en del av jentene forleden kveld var samlet på Egon restaurant på Nordstrand til kick-off.

Posted by hl at April 13, 2007 10:34 EM
Comments