April 13, 2007

Dugnad

Det blir dugnad på Prinsdalsbanen lørdag 14. april 2007 kl. 10.00.

Av arbeidsoppgaver kan nevnes:

. Klargjøring til banesesongen.
· Klargjøre el. skivene på 100/200 m.
· Ferdigstille ombygging av skiver 200 m (Bakskivene).
· Opprydding inne og ute.
· Kontroll av varselskilt i terrenget

Det blir sikkert mye skrot som skal kastes, så det er fint om noen har
en tilhenger og kan ta en tur til Grønmo med søppel.
Det blir som vanlig enkel bevertning.

Vel Møtt!
Med vennlig hilsen

Torkel Stensletten

Posted by tk at April 13, 2007 07:00 EM
Comments