Mars 04, 2007

Nordstrands seniorskyttere dominerte samlagsstevnet felt: Lars Rasmus Sandvik vant

Lars R og Jens.jpg
Nordstrands klasseførte skyttere dominerte samlagsstevnet totalt i dag. Lars Rasmus Sandvik ble samlagsmester etter omskyting med Tobias Lillekvelland, begge stoppet på 41/7 treff. Omskytingen avgjorde Lars Rasmus til sin fordel. Videre finner vi Jens Pettersen på 4. plass, May Elisabeth Nordahl 5. plass, Gunstein Lauvrak 6. plass, Dag Kihle 7. plass og Ivar Rinde 9. plass.

På finfelten var det bare gode gamle Rolf Aabakken som klarte å bli samlagsmester av våre deltakere. Han vant eldste klasse med 39 treff.

For å understreke dominansen vår tar vi med at vi hadde klasseseire i klasse 1 med Beth Nordahl, klasse 3 med Petter Aabakken, klasse 4 med Rasmus Lillekvelland og klasse 5 med Ivar Rinde.

Les hele resultatlisten på Skarpskyttens hjemmeside: Samlagsstevnet felt 2007
På bildet ser dere samlagsmester Lars Rasmus Sandvik (t.h.) sammen med Jens Pettersen

Posted by hl at Mars 4, 2007 05:17 EM
Comments