September 30, 2006

Oslo byråd foreslår 20.000.000 kr til ny skytebane

byvaapen.gif
Byrådet i Oslo kommune har lagt fram budsjettforslaget for 2007. Der foreslås det satt av inntil 20 millioner kroner inkl. tippemidler til ny skytebane for Nordstrand skytterlag. Men byrådet er en "mindretallsregjering" og bystyret skal vedta det endelige budsjettet. Det skjer i bystyremøtet 13. desember. Og det viktigste vedtaket gjenstår også, nemlig en lokalisering av ny skytebane. Forhåpentligvis får vi et endelig lokaliseringsvedtak i et av møtene før det.

Les hele saken her: Oslo-budsjett

Posted by hl at September 30, 2006 09:13 EM
Comments