September 22, 2006

Nye klassesettingsregler og nye rangeringsregler i DFS

Skyttetinget 2006 i Målselv vedtok en del endringer i regelverket som får betydning både for stevnearrangører og for klassesetting av skyttere for 2007.
Rangeringsregler: Det er foretatt endringer i reglene både for bane-, felt- og innendørsskyting. I bane- og innendørsskyting skal det ved lik poengsum telles innertiere først, deretter antall tiere, niere osv.
Når det gjelder mesterskap hvor finalene skytes til slutt, vil finaleskuddene brukes som rangering ved lik poengsum på 35-skudden. Hvis to eller flere skyttere får lik poengsum på 35 skudden, vil den skytter som har flest innertiere i finalen vinne uten omskyting.
Les mer om disse reglene på denne DFS-siden: Rangeringsregler

Klassesetting 2007: Skyttertinget 2006 vedtok også en ny klassesettingsstruktur som skal gjelde fra 2007. Klasseinndelingen i aldersbestemte klasser beholdes som før. For seniorene endres programmene i klasse 1 og 2 slik at klasse 1 kun skyter liggende, mens klasse 2 skyter liggende og kne. Det blir da kun skyttere i klasse 3, 4 og 5 som kjemper om mesterskapstitlene i DFS heretter.
De nye reglene finner du her: Nye klasser

I etterkant av dette vedtaket på Skyttertinger har Skytterstyret vedtatt detaljerte regler for opp- og nedrykk mellom nye og gamle klasser. Blant annet er poenggrensen for opprykk til 5. klasse hevet fra 239 til 240 poeng.
Komplette opp- og nedrykksregler finner du her: Klassesetting 2007

Posted by hl at September 22, 2006 10:26 EM
Comments