September 13, 2006

Åpent møte NSF

Norges skytterforbund arrangerer et åpent møte 24/9 for aktive rifleskyttere og ledere.
Les mer om møtet på denne linken: NSF

Posted by hl at September 13, 2006 08:59 EM
Comments