Oktober 15, 2004

Lær feltskyting av de som kan!

Lørdagene 6. og 13.november er det feltsamlinger for Oslo skyttersamlag i Sørum. Her bør alle som vil lære feltskyting og som har litt ambisjoner møte opp! Her stiller vår egen Ivar Rinde og Oslo Østres Stein Heggen opp med et kjempetilbud. Følg forberedelsene som står under og du møter godt forberedt på samlingene.

Nordstrand har valgt 30.10 som offisiell dag for forberedelse til Sørum-dagene 6. og 13.11.
De som melder seg på feltsamlingene bes om å møte senest 0900 på Prinsdal 30.10 for å gjennomføre følgende:

09.00-10.00
- Forberedelse til Høstmanøver (alt skivemateriell forutsettes i orden etter dugnad, og ansvarlige for høstmanøveren har også et ansvar her, slik at ikke dette faller kun på deltakerne til Sørum-samlingen).

10.00-12.00
- Presisjonsskyting (100 eller 200m) mot runde sirkelskiver. 200m er greit nullpunkt for siktet. Samling må være akseptabel!
- Innskyting 100/200 og muligens 300m (vi satser på å ha kikkert til 100/200m og evt. anviser til 300m (hvite lapper)). Knepptabell forberedes.
- Vatring av våpen (sjekke at vatring er i orden gjennom manuell sjekk (baufilblader) og testskyting. Våpen skal være i teknisk god stand. Momenter skal være dratt til med kjent kraft (egen nøkkel), og momentet skal være limt på børsa slik at du ikke lurer dersom skruene løsner og de må strammes igjen! Våpen skal være oljet med olje for stokk, jfr. egne forberedelser. Husk å skifte hullkorn. Ingen stopperkorn, ingen fargefiltre!

12.00-15.00
HØSTMANØVER

Disse forberedelsene er for at skytterne skal stille best mulig forberedt til Sørum dagene. Jeg vil organisere arbeidet denne dagen i perioden 09-12, men ber om å få hjelp fra erfarne skyttere og foreldre. Ellers klarer vi ikke å få til så mye som vi ønsker! Spesielt trenger jeg noen som kan skru på geværer (fjerne smuss fra piper, rense for olje i innfesting, vatre løp). Ber også om en frivillig til å ordne og drifte kronograf. Foreldre må hjelpe til med å spikre stativ, feste figurer, bære ut, fyre i hus med mere. Gi meg tbm. dere som kan hjelpe med dette!

Skyttere som trenger innskyting til Høstmanøveren (som ikke skal til Sørum) kan også møte 0900, så kan de hjelpe til med arbeidet og få solid innskyting!

Husk å gjøre forberedelser også til forberedelsesdagen! Les det som tidligere er sendt ut på mail. Spesielt viktig er
- rengjøring av løp og kammer (innfesting spesielt)
- oljing av stokk
- skikkelig ammo, som skal brukes resten av sesongen
- rett hullkorn


Lykke til!
Spørsmål kan rettes undertegnede eller Stein Heggen st-hegge@online.no


Ivar Rinde

Posted by pov at Oktober 15, 2004 10:19 EM
Comments