September 20, 2004

Ingen trening på Prinsdal skytebane før 16.oktober

Pga. vedlikehold og klargjøring for vintersesong og feltskyting er det ingen trening på Prinsdal før 16.oktober.
Mvh.
Styret

Posted by pov at September 20, 2004 09:43 EM
Comments