Forside Generelt Resultater Kontakt Skyteskole Feltskyting Linker
 

Banesaken; Prøveskyting på støydempet bane

Publisert, torsdag 5. oktober 2005 (kl 19:30)

Ungdomsskyttere fra Nordstrand skytterlag: Fra venstre - Geir Anders, Ellen, Giske, Agnethe, Linn G

Våre ungdomsskyttere, med Norgesmester Giske Bach i spissen - stilte til prøveskyting på Oslo Østre sin bane på Årvoll nå i dag. Prøveskytingen var satt opp for politikerne i bystyret i Oslo, som skal fatte et vedtak nå i høst - vedrørende banesaken på Prinsdal (og Nordstrand skytterlag).

Dagens sesjon var lagt opp til at det skulle skytes med grovkaliber, på en moderne støydempet skytebane. Oslo Østre skytterlag sin bane på Årvoll (Oslo), er et praktanlegg når det gjelder støydemping.

 • Skytebanen på Årvoll er et mønstereksempel på hvor godt en moderne skytebane kan anlegges med god støydemping for næromliggende områder.

Hele 6 fremmøtte politikere, stilte til dagens prøveskyting på Årvoll og de fremmøtte politiske representanter fikk et godt inntrykk av hvor godt en skytebane kan støydempes. Rapporten fra Giske, forteller ikke noe om noen av politikerne selv, "løsnet noen skudd".  

Nordstrand skytterlag retter en stor takk til Oslo Østre skytterlag for lån av skytteranlegget på Årvoll, til dagens prøveskyting.


/Nettredaksjoenn 

 

Banesaken; Stormøte på Prinsdal nå i kveld

Publisert, torsdag 22. september 2005 (kl 22:30)

Skyttere fra Nordstrand skytterlag, skyttervenner, politikere, naboer som er positive til skytebanen og motstandere av skytebanen vår på Prinsdal - var samlet til befaring av av skytteranlegget på Prinsdal nå i kveld.

Fra Nordstrand skytterlag sin side, førte Jan Tore Berg-Knutsen og Pål Tvedt ordet. Befaringen av skyteanlegget på Prinsdal og nærområdene rundt skytterbanen vår, ble lagt opp på følgende måte.

Alle som hadde møtt opp til befaring på skytebanen nå i kveld, skulle få sakt sine meninger (uten avbrytelser) til de politiske representantene som hadde møtt opp. Ordstyrer holdt rede på taletid og gjorde slik at alle involverte parter ble hørt.

Nordstrand har følgende poenger vi ønsker skal bli hørt på;

 • Nordstrand skytterlag, og naboer til Prinsdal skytterbane ønsker en avgjørelse i skytterbanespørsmålet.
 • Nordstrand skytterlag er åpen for å flytte skytebanen til omkringliggende
  lokasjoner i Oslo sør, men det må presiseres at en miljøforbedret skytebane
  på Prinsdal vil oppfylle alle miljømessige krav til skytebane helt uavhengig
  av at bebyggelsen ligger nært opp til baneområdet. Dette er utførlig
  dokumentert av b.la. Sintef.
 • En miljøforbedring på Prinsdal vil gi identiske effekter som den miljøforbedrede skytebanen på Årvoll til Oslo Østre skytterlag.
 • Det er viktig for Nordstrand skytterlag, at dersom det besluttes at Nordstrand skytterlag må flytte sine skyteaktiviteter til et annet skytteranlegg, må aktiviteten på det eksisterende anlegg på Prinsdal skytterbane opprettholdes, inntil ny skytterbane er operativ.


  Nettredaksjonen minner om...

  • ... at Nordstrand skytterlag har et stort antall med ungdomsskyttere som Nordstrand skytterlag har en forpliktelse å opprettholde aktivitetsnivået for. 
  • ... at Nordstrand skytterlag er et av Norges største skytterlag, og dette må også bli tatt hensyn til. Et stort skytterlag, som har mange medlemmer og som leverer meget sterke sportslige resultater, fortjener å få et skytteranlegg som imøtekommer den moderne tidsalder (både mht. støydempning og ikke minst treningstilbud for våre skyttere).
  • ... at Nordstrand skytterlag - sportslig sett, har nasjonale og internasjonale mål å opprettholde som, også er av "sportslige nasjonale interesser" sett med tanke på bl.a. oppkjøring til de Olympiske Leker (OL) og OL-deltagelse i Beijing i 2008.

Treningen nå i kveld var også siste trening før Nordstrandskytternes store NM dyst på Gjøvik (kommende helg), hvor Nordstrand sportsskyttere stiller til start med med hele 31 skyttere i NM-grovkaliber (ny rekord, i antall startende skyttere fra et skytterlag?).

Etter endt befaring i nærområdet rundt Prinsdal skytterbane, gikk ferden videre i minibuss til de øvrige lokasjonene som politikerne kan komme til å velge som evt. nytt område for ny permanent skytterbane til Nordstrand skytterlag, hvis skytebanen vår på Prinsdal blir besluttet stengt av politikerne.

Kveldens befaring på Prinsdal, ble avsluttet med sosialt samvær med kaffe og kaker på skytterhuset vårt - for alle fremmøtte (politikere, venner, uvenner og skyttere).

==>> Avgjørelsen om skytterlagets fremtid, ligger hos bystyret i Oslo (i løpet av høsten).

 

Øvrige artikler på våre nettsider om banesaken...

http://nordstrandskytterlag.no/mt/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&search=banesaken

 

Øvrige foto fra befaringen...