Comments: Uttaksregler for ØM felt og Viken 2 (senior/grovfelt)