Comments: Laggull til Daniel Tveiten Haig i nordisk 50 meter