Comments: Hovedtadsstevnet: .....men Kongepokalen gikk til Helsinki