Comments: Gunstein Lauvrak ny leder i skytterlaget