Comments: Tobias best i skytingen om Den norske skyttermedalje