Comments: Lars Petter med 30 treff i Søndre Odalen