Comments: Førstelaget tapte stort for Østre Romerike