Comments: Feltsesongen drar i gang allerede 9. januar