Comments: Feltopplegget på Landsskytterstevnet er klart