Comments: DET ER DEJLIG Å VÆRE NORSK I DANMARK - i år igjen!.