Comments: PrÝve-OL: Espen greit videre fra eliminasjonen